Archív

Bóka Krisztina: Hazafelé

Megnyitó: 2024. március 26. 18:00

A kiállítást megnyitja: Cselőtei Boglárka, építészeti és kulturális újságíró

  1. március 27. – május 2.

Bóka Krisztina egyéni kiállításán az otthon, az útkeresés és az átmenetiség fogalmait vizsgálja. Bemutatott munkáinak fő kérdései, hogy mit jelent az otthon, hol található meg, és ha nem ideális, akkor milyen alternatív formában teremtődhet meg. A kiállításon a bent és a kint váltakozó viszonyán, illetve az átmeneti lakóterek illékonyságát kifejező törékeny vagy áttetsző anyagokból készült műveken keresztül ismerjük meg a művész korábbi otthon-percepcióit.

Bóka a tanulmányai és szakmai érdeklődése miatt középiskolás korától különböző lakóhelyek között ingázik. Habár a költözés ily módon minden esetben saját döntéséből fakadt, az átmeneti állapot következményei rá is hasonlóképpen hatással vannak, mint az otthonukat szociális okokból elhagyni kényszerülőkre. Mit tehetünk, ha a nyugalommal, állandósággal és személyreszabhatósággal azonosított „otthon” fogalom nem valósulhat meg, mert tudjuk, tartózkodásunk csak időszakos? Hogyan hat egy fiatal felnőtt identitására az évekig tartó átmeneti lét?

A tárgyakhoz és terekhez való kötődés egyik alapja a tulajdonlás, Bóka is ezt választja megküzdési stratégiaként. A művész lenyomatokon keresztül veszi birtokba átmeneti lakóhelyeit: fotói egykori otthonainak ablakait örökítik meg, míg utcalenyomatokból építkező installációjával az idegen terekhez való kötődésre és emlékőrzésre tesz kísérletet.

Kurátor: Viski Noémi

A kiállítás megtekinthető 2024. május 2-ig nyitvatartási időben.
Nyitvatartás:
Kedd 10-18, Szerda 15.30-19, Csütörtök 12-18

____

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója szervezésében 2024-ben is megvalósul az Átlátás című kiállítássorozat, amely lehetőséget és támogatást biztosít a Stúdió pályakezdő tagjainak a bemutatkozásra. Az FFS egy belsős pályázat keretein belül hirdette meg a kiállítási lehetőséget a Stúdió tagjai között. A zsűri felkért tagjai a projektet befogadó galériák képviselői voltak: Viski Noémi, kurátor (K11 Labor), Mucsi Emese, kurátor (Capa Központ), Fekete Viktória, manager (Inda Galéria), Török Tünde, kurátor (Mymuseum), Cserna Endre, az FKSE Galéria és az Eidolon Center for Everyday Photography képviselője és Legát Franciska az FFS titkára. A zsűrizést követően öt alkotó került kiválasztásra, akik kurátoraikkal és a galeristákkal való szoros együttműködés során megvalósíthatják elképzeléseiket az „Átlátás 4” kiállítássorozat részeként.

EN:

Krisztina Bóka: Homeward

Opening: 26 March 2024, 6 PM

Opening speech by Boglárka Cselőtei, architecture and cultural journalist

27 March – 2 May, 2024

In her solo exhibition, Krisztina Bóka explores the concept of finding home in temporary living conditions. The main questions of her works are what home means, and if it is not ideal, in what alternative form it can be created. Through artworks made from fragile or translucent materials that express the ephemeral nature of transitional living spaces, the exhibition reveals the artist's previous perceptions of home.

Bóka's studies and professional interests have led her to move between different residences since she was in high school. Although each move was a result of her own decision, the consequences of this transition affect her similarly to those who are forced to leave their homes for social reasons. What can we do if the concept of 'home', identified with calm, stability, and personalisation, cannot be realised because we know that our stay is only temporary? How do these transitional years affect the identity of a young adult?

Ownership is one way of being attached to objects and spaces; Bóka chooses this as a coping mechanism. Through imprints, the artist takes possession of her temporary residences: her photographs capture the windows of her former homes, while the plaster installation resembling a street attempts to establish a connection to unfamiliar spaces and engages in memory preservation.

Curator: Noémi Viski

Opening hours:
Tuesday 10-18, Wednesday 15.30-19, Thursday 12-18
____

The exhibition series 'Overview', organized by the Studio of Young Photographers will take place again in 2024, providing opportunities and support for emerging photographers to showcase their work. Within the framework of an internal competition, the FFS announced the exhibition opportunity among its members. The invited jury members were representatives of the galleries hosting the project: Noémi Viski (curator, K11 Labor), Emese Mucsi (curator, Robert Capa Contemporary Photography Center ), Viktória Fekete (Inda Gallery), Tünde Török (Mymuseum), Endre Cserna (FKSE and Eidolon Center for Everyday Photography), and Franciska Legát, the secretary of FFS. Following the jury's selection process, five artists were chosen, who will collaborate with their curators and gallery representatives to realize their ideas as part of the 'Overview 4' exhibition series.

 

 

 

 

 

Vigh Violetta: MUNKA/VERSENY

Megnyitó: 2024. február 27. 18:00
A kiállítást megnyitja: K. Horváth Zsolt, társadalomtörténész, egyetemi docens, METU Művészeti Kar

„Hurai Mihály az örök fregoli. Mindig odateszik, ahol a legnagyobb szükség van rá. […] Ez az ember képtelen rosszul dolgozni.”
(Ruházati Munkás, 1968, 12. évfolyam 2. Szám)

Vigh Violetta, a MOME Média design mesterszakának végzős hallgatója egyéni kiállításában a termelékenység hajszájának nyelvi és vizuális leképezéseit vizsgálja. Fő inspirációs forrásai a magyar szocialista ruhagyári dolgozók munkakörülményeiről szóló korabeli sajtóanyagok, amelyek egy eredménytáblákkal, százalékokkal, fegyelmezett testekkel és versengéssel teli világot tárnak elénk.

A szocializmus gazdaságpolitikájában kiemelkedő jelentőségűek voltak a munkaversenyek, amelyek során a dolgozók rendszerint irreális, a gyakorlatban megvalósíthatatlan célokat kitűzve törekedtek a teljesítmény növelésére, a központilag megállapított norma több száz vagy ezer százalékkal való túlszárnyalására. A sztahanovista mozgalom után ma a korlátlan haladás és a „bármi lehetséges” elve diktálja a tempót és generálja a versenyhelyzeteket. Mennyire játszik központi szerepet a verseny az életünkben és hogyan alakítja identitásunkat? Hol a határvonal egészséges és egészségtelen versengés között? Milyen párhuzamok fedezhetők fel munka és versenysport között? Létezik-e egyáltalán egyéni teljesítmény?

A MUNKA/VERSENY című kiállításon a vizsgált korszak szófordulatai, képanyagai és szimbólumai alakulnak át a kortárs teljesítményelvű társadalom abszurd metaforáivá installációk és videómunkák formájában.

Kurátor: VISKI Noémi
Kurátorasszisztens: BÁLINT Júlia
Külön köszönet: CSEH Dániel, ERHARDT Miklós, HALÁK László, PÁLFALUSI Attila, SZIRTES János, TASNÁDI József

A kiállítás március 21-ig látogatható.

Nyitvatartás:
K 10:00-18:00
Sze 15:30-19:00
Cs 12:00-18:00

____

Violetta VIGH: MUNKA/VERSENY

Opening: 27 February 2024, 6 PM
The exhibition will be opened by Zsolt K. Horváth, historian, and associate professor, METU Faculty of Art and Creative Industries

‘Mihály Hurai is the eternal fregoli. They always put him where he is most needed. […] This man is incapable of doing a bad job’.
(Ruházati Munkás, 1968, Volume 12, Issue 2)

In her solo exhibition, Vigh Violetta, a graduate student of the Media Design MA at MOME, examines the linguistic and visual representations of chasing productivity. Her main sources of inspiration are archive articles and news recordings about the working conditions of Hungarian socialist clothing factory workers, which reveal a world of scoreboards, percentages, disciplined bodies, and competition at the highest level.

Socialist emulations had outstanding importance in the socialist economy, during which workers typically aimed to increase performance by setting unrealistic, practically unattainable goals, surpassing the centrally determined norm by several hundred or thousand percent. Today, after the Stakhanovite movement, not the socialist emulations but the principle of unlimited possibilities and progress dictates the pace and generates competitive situations.
How important is competition in our lives, and how does it shape our identity? Where is the line between healthy and unhealthy competition? What are the parallels between work and competitive sports? Is there such a thing as individual performance?

In the exhibition ‘MUNKA/VERSENY’ (WORK/COMPETITION), the phrases and visual symbols of the examined era transform into absurd metaphors of contemporary achievement society in the form of objects and video installation.

Curator: Noémi VISKI
Assistant Curator: Júlia BÁLINT
Special thanks to: Dániel CSEH, Miklós ERHARDT, László HALÁK, Attila PÁLFALUSI, János SZIRTES, József TASNÁDI

The exhibition is open until 21 March.

Opening hours:
Tuesday 10-6 PM
Wednesday 3.30-7 PM
Thursday 12-6 PM

 

 

 

 

Sanga ni wati // A tér minden idejében – Édenkert

A kiállítás címe “sanga ni wati” bambara nyelven annyit tesz, mint a tér minden idejében, avagy mindig. Kiállítás sorozatunk az édeni lét elérésére való örök vágy és törekvés kapcsolatát képzőművészeti megoldásokon keresztül kívánja megragadni. A második állomásban megjelenő alkotások a művészek narratív előrelépésével kiteljesednek, és részben új műtárgyegyütteseken keresztül mélyítik tovább a kiállítás koncepcióját.
A “sanga ni wati” kifejezésének konceptuális beemelésével a kiállítás egyfajta fogalmi hidat is kíván képezni azáltal, hogy a nyugat-afrikai bambara kultúra egyik, a nyugaton elterjedt felfogásnál régebbi hagyománnyal bíró szóhasználatát európai, ezesetben magyar vonatkoztatási viszonyba hozza.

Kiállító művészek :
Ács Kinga-Noémi, Kádár Emese, Kicsiny Martha, Kuzma Eszter Júlia, Papp Péter

Kurátorok:
Coulibaly Miriam Sékou
Keszegh Ágnes

>> Kapcsolódó események:

  1. január 23. 18:00 - 21:00; Megnyitó; Előadó - Makó Mári
  2. január 30. 18:00 - 19:30; Tárlatvezetés - Coulibaly Miriam Sékou és Keszegh Ágnes
  3. február 10. 16:30 - 18:00; Tárlatvezetés - Ács Kinga Noémi és Kádár Emese
  4. február 13. 18:00 - 19:30; Tárlatvezetés - Kicsiny Martha, Kuzma Eszter Júlia és Papp Péter
  5. február 20. 18:00 - 19:30; Finissage - Ács Kinga-Noémi, Kicsiny Martha, Kuzma Eszter és Papp Péter kerekasztal beszélgetés

A fent jelölt időpontokon mellett a kiállítás hétköznapokon kedden 10:00-18:00, szerdán 15:30-19:00, csütörtökön 12:00-18:00 óráig látogatható.

Puskás Marcell: Csak ülj le, és ne csinálj semmit!

Performansszal egybekötött megnyitó: 2023. szeptember 19. 19:00
Performansszal egybekötött finisszázs: 2023. szeptember 26. 19:00

A performanszban közreműködik:
Balázs Gábor, https://www.facebook.com/MakatsMusic
Biljarszki Maxim, https://www.facebook.com/PsyPornMusic
Puskás Marcell

Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de ezt a podcastet még végighallgatom.
Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de az összes ismerősöm sztoriját még megnézem.
Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de ezt a sétát még letudom.
Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó de előbb még nézem kicsit az üres képernyőt, hátha jön egy értesítés.
Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de erre a kiállításra még elnézek.
Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de Instán még végignézem, hogy mindenki élete jobb, mint az enyém.
Csak ülj le, és ne csinálj semmit! Jó, de előbb még azon gondolkodom, miért nem csinálok semmit.
Csak ülj le, és ne csinálj semmit!

Miért nem csinálok semmit? Mégis mit kezdjek magammal? Mi értelme a munkámnak?
Mi értelme ennek a performansznak? Ha ennyi gondolat van bennem, miért érzem magam mégis ennyire üresnek? Hogyan ne csináljak semmit, ha a semmittevés alatt is azon gondolkodom, hogy hogyan ne csináljak semmit?

Unatkozni jó, hiszen az unatkozás megnyugtat, lehetőséget teremt a kreatív gondolatok születésére. Ahol a csend, ott a kreativitás. Néha azonban amikor lecsendesítjük a körülöttünk lévő zajt, olyan belső vívódások, gondolatok is felszínre törhetnek, melyektől megijedünk. Az interaktív videóinstalláció és zenei performansz az önmagunk előli menekülés és befelé figyelés ellentétét végtelenített formában mutatja be.
FONTOS: A megnyitó és a finisszázs egy körülbelül fél órás performansszal kezdődik, amit időben kezdünk, így téged is időben, a kezdésre várunk!

A kiállítás megtekinthető: 2023. 09. 20. – 2023. 09. 26.
Nyitvatartás:
K: 10-18
Sze: 15:30-19
Csüt: 12-18
____
Sit around and do nothing

Opening with a performance: Sept 19, 2023, at 7 PM
Finissage with a performance: Sept 26, 2023, at 7 PM

Just sit around and do nothing! Fine, but I'll finish listening to this podcast first.
Just sit aorund and do nothing! Alright, but I'll go on a walk first.
Just sit around and do nothing! Fine, but I'll look at the blank screen for a bit first, maybe a notification will come.
Just sit around and do nothing! Okay, but I'll still visit this exhibition.
Just sit around and do nothing! Alright, but I'll scroll through Instagram first, seeing everyone else's life seems better than mine.
Just sit around and do nothing! Okay, but first, I'll contemplate why I'm not doing anything.
Just sit around and do nothing!
Why am I not doing anything? What should I do with myself? What's the point of my work? What's the point of this performance? Why don't I feel like doing anything? With so many thoughts in my head, why do I still feel so empty? How can I not do anything when, even while doing nothing, I'm thinking about how not to do anything?
Being bored is good, boredom makes us calm and creates opportunities for creative thoughts to emerge. Where there's silence, there's creativity. However, when we sometimes quiet the noise around us, internal struggles and thoughts can surface, which can be frightening. The exhibition and the interactive video installation and music performance of the opening showcase the infinite contrast between escaping from ourselves and turning inward.

PLEASE NOTE: The opening and the finissage will start with a 30-minute performance, which we'll begin on time, so please do not be late!

Performance by: Gábor Balázs, Maxim Biljarszki, Marcell Puskás

The exhibition is on view from Sept 20 to 26, 2023.
Opening hours:
Mon: 10-18
Wed: 15:30-19
Thu: 12-18

 

 

 

Harsány Patrícia: Cooking Plastic

__ENG BELOW__
Harsány Patrícia: Cooking Plastic
Megnyitó: 2023. június 13. 19:00
A vizet melegíteni kezdjük, majd a glicerint és a zselatint forráspont előtt belekeverjük. A folyadékot csomómentesre dolgozzuk és hozzáadunk egy csipetnyi pink pulóverszöszt. Ha összeállt, a mixtúrát formába öntjük és árnyékos helyen hűtjük. Másnap már felhasználható! De hogy pontosan mire? Ezzel és más, a bioplasztikok előállítását övező kérdésekkel foglalkozik a Cooking Plastic kiállítás, amelyen Harsány Patrícia ékszertervező anyakísérleteivel találkozhatunk egy interaktív installációs környezetben.
Harsány Patrícia általában az újrahasznosítás és a kisajátítás gyakorlatait alkalmazza, így született tárgyai az ékszer fogalmi határait kérdőjelezik meg. Legújabb kiállítása rendhagyó, hiszen nem a tőle megszokott tárgyakat vagy ékszerhelyzeteket láthatjuk, hanem kísérleti anyagmintákat – ezzel a tervező bepillantást enged a tárgyalkotás legelső fázisába. Harsány Patrícia az év elején három hónapot töltött a Basque BioDesign Centerben, ahol különböző bioplasztik anyagok receptjeit kutatta, melynek eredményeit most a K11 LABOR konyhává alakult kiállítóterében összegzi.
A bioplasztik, illetve a textilhulladékokból létrejött szintetikus anyagok készítése leginkább a főzésre, mint kreatív alkotói és gondolkodási folyamatra hasonlít – az arányok kikísérletezése, a receptek lejegyzése és a felhasznált segédeszközök mind a jól ismert konyhai folyamatokat idézik fel. Csakúgy, mint a zero-waste főzés, a bioplasztikok és az upcycling matériák előállítása is az „abból főzzünk, amink van” elvét követi: célja, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzunk, melyek kis ökológiai lábnyommal rendelkeznek és amelyekre korábban szemétként tekintettünk.
Kurátor: Viski Noémi
Installáció: Háló Veronika Róza
Grafika: Umlauf Adrienn
A kiállítási anyagok a Basque BioDesign Center támogatásával jöhettek létre.
Megtekinthető: 2023. 06. 14. – 2023. 07. 04.
Nyitvatartás: K: 10-18; Sze: 15:30-19; Csüt: 12-18
//
Patrícia Harsány: Cooking Plastic
Opening: 13 July, 7 PM
Heat the water, then add glycerin and gelatin before it reaches the boiling point. Mix until it becomes smooth and add a pinch of pink sweater bobbles. Pour the mixture into a mould and let it cool in a dark place. The next day it will be ready to use! But what exactly is it for? Cooking Plastic tries to answer this along with other questions surrounding the production of bioplastics. At the exhibition, visitors can observe material experiments in an interactive installation environment by Patrícia Harsány jewellery designer.
Patrícia Harsány typically uses the practice of recycling and appropriation to make her works and by doing so, her creations challenge the conceptual boundaries of jewellery. Cooking Plastic is an exceptional show from the designer because instead of her usual objects, we can see experimental material samples. This allows her to offer insight into the first phase of making an object. At the beginning of the year, Patrícia Harsány spent three months at the Basque BioDesign Center, where she researched and created recipes for various bioplastic materials, and now she summarizes the results in the exhibition space K11 LABOR which, for this show, has transformed into a kitchen.
Experimenting with proportions, recording recipes, and using cookware – to create bioplastics and material samples resembles the practice of cooking as a creative thinking method. Like zero-waste cooking, the production of bioplastics and upcycling materials follows the principle of "cooking with what we have." It aims to work with ingredients that have a low ecological footprint or with ingredients that were previously considered waste.
Curator: Noémi Viski
Installation design: Veronika Róza Háló
Graphic Design: Adrienn Umlauf
The materials were created with the support of the Basque BioDesign Center.
On view until 4 July.
Opening hours: Tuesday 10-18, Wednesday 15.30-19, Thursday 12-18

 

Barabási Dániel és Csizik Balázs: BIOPHILIA

__ENG BELOW__

Barabási Dániel & Csizik Balázs: BIOPHILIA
Megnyitó: 2023. május 11. 19:00
Kurátor: Máté Zsófia

„Az élet fogalma és annak különböző definíciói nagyban meghatározzák a 20. és a 21. század tudományos és kulturális diskurzusait. Hagyományosan, amikor életről beszélünk, elsődlegesen az emberi létezésre gondolunk, és ehhez mérten értelmezzük más létformák egzisztenciáját is. Az élet fogalma már az antikvitás óta hordozza ezt a kettősséget. Az ókori görög gondolkodásban két eltérő jelentéstartalmú fogalom jelöli az életet, a zoé a puszta életet, a természeti létezést, organikus létformákat, a természet önszervező folyamatait, a test önfenntartó biológiai folyamatait foglalja magába, míg a szintén életet jelentő biosz fogalma alatt a formába szerveződő életet, a politikai, közösségi létet, az öntudatos cselekvést, etikát és morális törvényeket érthetjük. A két fogalom közti elcsúszásban a természet és a kultúra, a nem-emberi és az emberi lét közti feszültség detektálható. E kategóriák jelentés-módosulásainak vagy épp vitalitászavarainak metszetében az állandó változásban lévő és folyamatos vizsgálatra szoruló élet fogalmát találjuk.

Barabási Dániel és Csizik Balázs közös kiállítása az élet értelmezésének és megfigyelésének különböző dimenzióit szintetizálja. Barabási agykutató, aki az élő rendszerek, az emberi test, az agy sejtszintű szerveződéseit és fejlődési folyamatait tanulmányozza. Csizik vizuális művészként elsősorban fotográfiával foglalkozik, természeti, urbanisztikai és társadalmi jelenségeket rögzít és manipulál sajátos, a konstruktivizmus esztétikáján alapuló formanyelvvel. A Biophilia című kiállításon Barabási művein sejtek szerveződnek és lényegülnek át absztrakt művészeti kompozíciós elemekké, míg Csizik mértéktartó formakészletébe burjánzó organizmusok vegyülnek. A két alkotó egymásra reflektálva, egymás módszereiből inspirálódva térképezi fel az élet különböző módozatait és az ezek közötti összefüggéseket. A kiállítótérre esztétikai laboratóriumként tekintenek, amely a természettudomány és a vizuális művészet, az urbanisztika, a szociológia, a környezettudomány, a biológia közti átjárási lehetőségek vizsgálatának helyszíne, a különböző megközelítések experimentális vegyítése. Közös munkájukban az élet különböző fogalmai és formái egymást kiegészítve, egymást alátámasztva nyernek értelmet.”
/Máté Zsófia/

A kiállítás a Budapest FotóFesztivál 2023 hivatalos programjának része és a Budapest100 kapcsolódó eseménye.

Megtekinthető: 2023. 05. 12. – 2023. 06. 06.

Nyitvatartás: K: 10-18; Sze: 15:30-19; Csüt: 12-18

__ENG__

Dániel Barabási & Balázs Csizik: BIOPHILIA
Opening: 11 May 7 PM
Curator: Zsófia Máté

”The concept of life and its various definitions have largely determined the scientific and cultural discourses of the 20th and 21st centuries. Traditionally, when we speak of life, we think primarily of human existence, and we interpret other forms of life in relation to ourselves. The concept of life has carried this duality since antiquity. In ancient Greek thought, two concepts with different meanings were used to denote life: zoé, which refers to mere life, natural existence, organic forms of existence, the self-organizing processes of nature, the self-maintaining biological processes of the body, while bios refers to life organized in form, political and communal existence, self-conscious action, ethics and moral laws. The tension between nature and culture, between non-human and human existence, can be detected in the divergence between the two concepts. We find the notion of life in constant change, and in constant need of investigation.
The joint exhibition of Dániel Barabási and Balázs Csizik synthesizes the different dimensions of the interpretation and observation of life. Barabási is a neuroscientist who studies the cellular organization and developmental processes of living systems, the human body and the brain. As a visual artist, Csizik works primarily in photography, capturing and manipulating natural, urban and social phenomena using a specific formal language based on the aesthetics of constructivism. In Biophilia, Barabási’s works organize and transform cells into abstract artistic compositional elements, while Csizik’s restrained formal compositions involve sprawling organisms. Reflecting on each other, inspired by each other’s methods, the two artists explore the different forms of life and the connections between them. They use the exhibition space as an aesthetic laboratory, a place for exploring the intersections between science and visual art, urbanism, sociology, environmental science, biology, an experimental mix of different approaches. In their joint work, different concepts and forms of life make sense in a complementary and mutually reinforcing way.”
/Zsófia Máté/

The show is a part of the official program of Budapest Photo Festival 2023 and Budapest100.

12.05 – 06.06.2023.

Opening hours: Tues 10 am – 6 pm, Wed 3.30 pm – 7 pm, Thurs 12 pm – 6 pm

GRINBERG DANIELLA: TEREPMUNKA A LABORATÓRIUMBAN

Megnyitó: április 18. 18:00
A kiállítást megnyitja: Richard Usher, a MOME Fotográfia szak oktatója, fotóművész
Zenei performansz: Bácsi Barnabás

Kurátor: Viski Noémi
Grafika: Kas Franci

Grinberg Daniella önálló kiállításában olyan rejtett konfliktusok feltérképezésére tesz kísérletet, melyek az ember és nem emberi entitások között létrejövő kapcsolódást jelzik. Folyamatban lévő, alakuló munkái egy nagyobb kutatás részét képezik, és erősen építenek a francia filozófus és antropológus, Bruno Latour gondolataira, köztük a tudományos tények konstruáltságát tematizáló 1979-es Laboratory Life c. tanulmányra, valamint az emberi és nem emberi cselekvők kapcsolatáról szóló cselekvőhálózat-elméletre.

Grinberg Daniella aktuális „művészeti terepmunkájának” helyszínei mindazok a terek, ahol az ember mesterséges beavatkozásai és a természet organikusan kialakult szabályrendszerei abszurd módon konfrontálódhatnak. Ilyen például a gombafarm, a méhészet, a kisállat-kereskedés vagy a pálmaház, ahol a művész az antropológusok módszereivel, résztvevő megfigyelőként gyűjt terepmintát, ír jegyzeteket, rögzít pillanatokat. Feljegyzéseit vállaltan intuitívan készíti, ezzel is ellenpontozza az objektivitás mítoszát. Vizuális dokumentációi, esszéi és talált tárgyai kizökkentenek az emberi szemszögből, a nem-humán aktorok nézőpontjába helyeznek minket. A terepmunka során tapasztalt multiszenzoriális hatások visszaidézése és a nem emberi cselekvők – jelen esetben az állatok, növények, tárgyak – perspektívájának bemutatása segít abban, hogy dekonstruáljuk a világról alkotott képünket, és újraértelmezzük a „tudás” jelentését.

A kiállítás a Budapest FotóFesztivál 2023 hivatalos programjának része.

A kiállítás megtekinthető: 2023. 04. 19. – 2023. 05. 04.

Nyitvatartás:
K: 10-18
Sze: 15:30-19
Csüt: 12-18

//////////////ENG//////////////

DANIELLA GRINBERG: FIELDWORK IN THE LABORATORY

Opening: 18 April, 6 PM
Opening speech by: Richard Usher, artist and teacher at MOME Photography
Music performance by Barnabás Bácsi

Curator: Noémi Viski
Graphic design: Franci Kas

In her solo show, Daniella Grinberg unveils the interconnectedness of things and shows us hidden conflicts between human and non-human entities. Her presented work is part of a large-scale research project which is highly influenced by the theories of the French philosopher and anthropologist, Bruno Latour, including his study 'Laboratory Life' from 1979, which explores the construction of scientific facts, and the actor-network theory which discusses the relationship between human and non-human actors.

The locations of Grinberg's current artistic fieldwork are spaces where human interventions and the wildness of nature can confront in an absurd way. Examples include the mushroom farm, the apiary, the pet shop or the palm house – places where the artist works almost like an anthropologist, collecting field samples, taking notes, and capturing moments as a participating observer. She intentionally creates her notes intuitively, thus countering the myth of objectivity. The visual documentation, essays, and found objects displace us from the human point of view and show us the perspective of non-human actors. By recalling the multi-sensory effects experienced during fieldwork and highlighting the position of non-human actors – in this case, animals, plants, and objects – the exhibition helps us deconstruct our image of the world and reinterpret what "knowledge" means.

The show is a part of the official program of Budapest Photo Festival 2023.

The exhibition runs through 4 May.

Opening hours:
Tuesday: 10-18
Wednesday: 15:30-19
Thursday: 12-18

 

Hussam Halawa: Zupperman
Megnyitó: 2023.03.14. 19:00

A kiállítást megnyitja: Mucsi Emese, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ kurátora

A Zupperman c. kiállításon Hussam Halawa a menekülteket érintő sztereotípiák és hétköznapi szituációk ironikus feldolgozására vállalkozik. Fotósorozatának főszereplője Zupperman, a szír antihős, aki általában méltatlan munkákat kap, olykor a rossz parton köt ki és gyakran nézik terroristának. Valójában azonban egyetlen fegyvere a humor, amellyel az előítéletek ellen harcol és amelyet tudatosan használ megküzdési stratégiaként, a traumafeldolgozás eszközeként. Zupperman mindent megtesz, hogy beilleszkedjen, de olykor arra gondol, hogy még az űrbe is könnyebb lenne eljutnia, mint vízumot szereznie.

Hussam Halawa storyteller évekig dolgozott fotogáfusként és art directorként különböző divatanyagok elkészítésén. Saját művészeti projektjét, a Zupperman-t 2018-ban kezdte el Libanonban, miután elhagyta Szíriát. Fotóin és installációs munkáiban gyakran ötvözi a high-fashion motívumrendszerét a DIY esztétikával.

A kiállítás megtekinthető április 6-ig.

Ig: @hussamhalawa

//////ENG//////

Hussam Halawa: Zupperman

Opening: 14.03.2023. 7 pm
Opening speech by: Emese Mucsi, curator of Robert Capa Contemporary Photography Center

Project Zupperman by Hussam Halawa is an ironic take on daily refugee life in Lebanon and the globe. The story’s main character is Zupperman, the Syrian anti-hero who is often mistaken for a terrorist, sometimes lands on the wrong beach, and always ends up doing lousy jobs. In reality, his only weapon is humor, a coping mechanism to overcome struggles and trauma, which helps him fight classic conventions and prejudice. Zupperman tries his best to fit in, but sometimes he thinks that it is easier to visit space than to get a visa in a liveable country.

Hussam Halawa is a self-taught storyteller from Syria, who has worked on several fashion photography projects as a photographer and art director in the last few years. His artistic project, called Zupperman started in 2018 in Lebanon after many travels away from his home in Syria. In his artworks – photos and installations – he often combines DIY aesthetics with visual elements of high fashion.

The show is on view until 6 April.

 

 

Fuzzy Earth: Unfortunate yet Brave Species
2023. február 17. – március 9.

Megnyitó: 2023. feburár 17. 19:00

Kurátor: Viski Noémi

~~~~~~~~~~~~~~~~

Fuzzy Earth: unfortunate yet brave species
A Fuzzy Earth (Gedeon Tekla és Sebastian Gschanes) kiállítása

Kurátor: Viski Noémi

Február 17 – március 9.

A Fuzzy Earth kollektíva legújabb installációja, az Unfortunate yet Brave Species a kihalt Rapa Nui (Húsvét-szigeti) ökoszisztéma biológiai feltámasztásának kísérletét és annak etikai következményeit vizsgálja.

Feljegyzések egy sosem látott fajról:

Pálma 1 –
.....................≥ v ≤......................
........................().........................
.................... > ∼ <......................

Pálma 2 – A patkány rágta, az ember vágta. A szigetet benépesítő Rapa Nui társadalom közel nyolcszáz év leforgása alatt a kihalásig sodorta a sziget növény- és állatvilágának egyes fajait, mely végül saját népük és kultúrájuk végéhez is vezetett. Patkányt tenyésztettek, építettek, vallási rituálékat tartottak, túlnépesedtek, éheztek, a kannibalizmus felé fordultak.

(…)

Pálma 9 – ekocídium (olyan mértékű környezetrombolás, amely az ökológiai egyensúly felbomlásához vezethet)

Pálma 10 – A Paschalococos disperta a Húsvét-sziget őshonos kókuszpálma faja volt. 1650 körül tűnt el a pollenrekordból.

Pálma 11 – Pollen, Kókusz és Fitolit: A Húsvét-szigeti pálma egykori létezését csupán a tavak medrében talált pollenek, a barlangok mélyén feltárt kókuszhéjak és az üledékekben megbúvó mikroszkopikus növényi maradványok bizonyítják.

(…)

Pálma 20 – Ma a kutatók a faj feltámasztásának esélyeit vizsgálják: a talált leletek és korunk technológiai vívmányai már elegendőek lehetnek arra, hogy a Rapa Nui pálmát megújult formában viszontláthassuk.

Pálma 21 – Van-e értelme feltámasztani egy fajt, ha annak eredeti környezeti adottságai már nem léteznek? Ki dönti el, hogy melyik faj érdemel örök életet?

(…)

Pálma 24 – A Fuzzy Earth által feltámasztott pálma, amely egyaránt idézi a halál és az újjászületés, a megbánás és a vágyakozás gondolatát, a civilizáció lejtmenetét és az ember képességeinek, hatáskörének (látszólagos) növekedését. A fa rituális ajánlásként és új, fantasztikus teremtményként keresi helyét a világban.

Megnyitó: 2023. február 17. 19:00
Zenei performansz: Esteban de la Torre

Esteban de la Torre az EJTECH kétszemélyes formáció egyik tagja, ahol hang- és médiaművészként tevékenykedik nagyméretű installációk, hiperfizikai felületek és programozható anyagok létrehozásán. A Fuzzy Earth kiállításmegnyitóján zenei performanszában a Rapai Nui ökoszisztéma morajlását idézi meg.

 

 

 

Nagy Iza: Metil-jazmonát
2023. január 13. – február 3.

Megnyitó: 2023. január 13. 19:00
A kiállítást megnyitja: Erdei Krisztina, fotográfus

Kurátor: Viski Noémi

~~~~~~~~~~~~~~~~

Metil-jazmonát: hormon, amelyet a sérülést szenvedett növény kezd termelni, ezzel jelezve a többi növénynek, hogy veszély közeledik.

Nagy Iza önálló kiállításában kísérletet tesz arra, hogy új perspektívát kínáljon fel az ember és a természet viszonyrendszerében. Alaptézise, hogy a sokaknál szorongást is kiváltó ökokrízist az emberközpontúság meghaladásával orvosolhatjuk. A tárlat egy olyan állapotot vagy kort feltételez, melyben a biotechnológia és az orvostudomány szabadon teremthet kimérákat és olyan élőlényeket, amelyek nálunk sikeresebben küzdenek meg az antropocén viszontagságaival. Mi történik, ha a Turritopsis dohrnii nevű, biológiai halhatatlan medúzafajt az emberrel keresztezzük, vagy ha a növények biológiai mechanizmusaival, sajátos tér-, idő- vagy veszélyérzékelésükkel más élőlényeket ruházunk fel?

Nagy Iza az emberi létforma metamorfózisának kutatása közben egy hibrid valóságot teremt, melyben visszakapcsolódhatunk a természethez és sikerrel vehetjük az ökológiai rendszerünk összeomlásával járó akadályokat is. Szintetikus és organikus anyagok ötvözésével spekulatív szerveket hoz létre, amelyek az állat- és növényvilág mechanizmusaiból és formáiból eredeztetett, új érzékszervekként is funkcionálhatnak. Az organikus világ különböző komponenseiből olyan létállapotok születnek, melyeket eddig a modern emberkép sterilitásán kívül értelmeztünk, és amelyek éppen ezért egyidejűleg válthatnak ki csodálatot és viszolygást. A spekulatív poszthumanizmus alapelképzelése, hogy a jövőben létrejöhetnek olyan poszthumán entitások, amelyek az emberi léptéket és intelligenciát képesek meghaladni. A spekulatív design és a fotográfia eszköztárának segítségével készült munkák ezekkel a lehetséges entitásokkal ismertetnek meg minket.

A kiállítás megtekinthető 2023. február 3-ig nyitvatartási időben.

 

Trixie the Pixie: Flow House
Teleki Kitti kiállítása

Megtekinthető: 2022. december 8. és 2023. január 6. között
Megnyitó: 12.07. 19:00

★Welcome to the Flow House! ★

A Flow House az a hely, ahol garantáltan lecsendesítheted az elméd. Tudjuk, hogy most erre van szükséged, és nyugi, nem vagy ezzel egyedül: Trixie, az Instagramról ismert animált internetes perszóna már több mint egy éve kutatja, melyek azok a hatékony relaxációs gyakorlatok, amelyek által sikerülhet összhangba kerülni magunkkal, értékelni a jelent és újra megtalálni a lelki egyensúlyt. 2021 óta sokat fejlődött, ma már a legapróbb dolgok, például a hangyák számolgatása vagy a növényekkel való interakciók is képesek örömet okozni neki. Trixie most egy intim térbe, a saját otthonába invitál, hogy téged is beavasson a kedvenc mindfulness gyakorlataiba!

Lakásavató: december 7. 19:00
Köszöntőt mond: Domonyi Rita, dramaturg
Cím: 1075 Budapest, Király utca 11., K11 LABOR

A Flow House látogatható 2022. december 8. és 2023. január 6. között.

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

Teleki Kitti animációs filmrendező projektje, a Trixie the Pixie 2021-ben indult az Instagramon, a diplomamunka idén a MOME rektori különdíjában részesült. Az oldal egy huszonéves internetes perszóna, Trixie életébe ad bepillantást. Önismereti útját – generációjához hasonlóan – az Instagramon dokumentálja, az ő feedjébe azonban nem csupán a legjobb pillanatok kerülnek be. Látjuk, hogy olykor ő is szorong, éretlenül viselkedik és küzd az időbeosztással. A mikro-kontentek (GIF-ek, illusztrációk, képregények) a fiatal felnőtteket érintő aktuális témákról és kérdésekről szólnak, melyek önálló vizuális naplószerű etűdökként is értelmezhetőek. Trixie esetlenségére a karakter ábrázolásmódja is ráerősít, éppen ettől tudunk könnyen azonosulni vele.
Az interaktív kiállítás a Trixie élményeit feldolgozó installációs szituációkon és mozgóképes tartalmakon keresztül mutatja be, hogyan lehet a mentális egészséggel és az önismerettel kapcsolatos kérdéseket az animáció segítségével tematizálni. A látványvilág ismerős lehet: a régi rajzfilmeket idéző vizualitás vagy éppen az ikonikus Polly Pocket játékokra reflektáló Flow House-struktúra egyaránt apró, nosztalgikus utalások a kilencvenes és kétezres évek fordulójára, amikor Trixie még gyerek volt.

Trixie the Pixie az Instagramon: https://www.instagram.com/trixithepixie/

 

 

Lovrity Anna Katalin: Az elveszett fagyigombóc

Megtekinthető: 2022. november 19-tól december 4-ig
Megnyitó: 11.18. | 19:00

Lovrity Anna Katalin animációs filmrendező és illusztrátor a festészet felől érkezett a mozgókép világába, így az animációs filmekre általában jellemző rajzosság és karakterfókusz helyett az ő munkáit sokkal inkább a foltok, az élénk színek, és az ezekből alkotott lírai tájképek dominálják. Vizuális nyelvét ez teszi egyedivé, egyúttal ez az, ami újra és újra kihívás elé állítja őt alkotás közben. Hogyan lehet a homogén felületeket mozgásba hozni? Mi az a minimum rajzolt részlet, amely a befogadó számára szükséges a karakterek és tárgyak megértéséhez? Miként válhat ez az ábrázolásmód univerzálissá és használhatóvá egyéb, nem mozgóképes vizuális műfajokban és a design területén?

A K11 LABOR kiállításán az animációs filmrendező 2017-ben bemutatott Vulkánsziget című rövidfilmjével, az egyedi vizuális nyelvvel létrehozott tájakat és lényeket bemutató illusztrációkkal, illetve az illusztrációk tárgyi formáival, a Lovrity Anna Katalin által társalapított Kirakós Budapest és what the rug márkák termékeivel is találkozhatunk.

A megnyitó estéjén 20:30-tól az Országos Rajzfilmünnep programjához és a kiállításhoz kapcsolódva kortárs magyar alkotók animációs rövidfilmjeit vetítjük 21:30-ig.

KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK:

Mesetánc a dzsungel állataival – workshop gyerekeknek

Az Országos Rajzfilmünnep november 19-i programsorozatában a rajzfilmvetítések között workshopokkal is várunk titeket a K11-ben. 16:00-tól Rubi Anna kortárs tánctanár Lovrity Anna Katalin animációs filmrendező közreműködésével tart workshopot gyerekeknek, melyen különböző hangulatú és formájú állatokat keltünk életre. A játék fejleszti a kreativitást, a megfigyelőképességet és jól átmozgatja a résztvevőket.
Max. létszám: 15 fő.
A workshop alsó tagozatos általános iskolásoknak ajánlott!
Jegyek:
Elővételben: 1.000 Ft
A helyszínen: 1.500 Ft

 

Nők elleni erőszak a vásznon – Animációs filmvetítés és szakmai beszélgetés

November 25. a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, ennek alkalmából a K11 LABOR szervezésében animációs filmvetítést és szakmai beszélgetést tartunk 18:00-tól a K11-ben.
Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget című diplomafilmjét 2017-ben mutatták be a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. Az animációs rövidfilm egy egyenlőtlen érzelmi és hatalmi játszma történetét dolgozza fel: a cselekményben egy fiatal nőstény tigris kiszolgáltatottságát és megküzdési stratégiáját követhetjük nyomon. Akkor 2017-ben, a vetítés után néhány hónappal robbant ki a Weinstein-botrány és indult útjára a #metoo mozgalom.
A K11 LABOR által szervezett esemény első fél órájában három, a nők elleni erőszakot tematizáló rövidfilmet vetítünk, majd az azt követő szakmai beszélgetésen meghívott előadókkal járunk utána az erőszakot tematizáló animációk történetének, ábrázolásmódjainak és társadalomban betöltött lehetséges szerepüknek.

Meghívott előadók:
Ábrai Hermelin, a NANE és a Patent egyesületek aktivistája és prevenciós foglalkozástartója
Gyenge Zsolt, filmkritikus
Lovrity Anna Katalin, animációs filmrendező
Moderátor: Bartal Dóra, újságíró, az ELTE BTK doktorandusza


A téma érzékenysége és az explicit tartalmak miatt az eseményen való részvétel 16 éves kor felett ajánlott.
Belépő: 500Ft
Megvásárolható készpénzes fizetéssel a helyszínen vagy online.

 

Szimbio Lab – Organikus Design bemutatkozó kiállítás és workshop-sorozat

Megtekinthető: 2022. október 6-tól október 28-ig
Megnyitó: 10.06. | 19:00

A Szimbio Lab csoport tagjai (Kis-Barakső Alexandra, Márföldi Dóri és Huszár Fanni) a kortárs design innovatív tendenciáit építik be tevékenységükbe, aminek legjellemzőbb szegmenseit az organikus, slow tervezési metódusok kutatása, a bio- és distributed design és a fenntartható szemlélettel kapcsolatos edukációs workshopok alkotják. Ezen belül kiemelt fókuszt kapnak a növeszthető alapanyagok (kombucha, micélium), amikből különböző kísérleti folyamatok során eltérő anyagok, anyagminőségek hozhatók létre. A kiállításon a csoport kísérleti folyamatainak eddigi eredményeit láthatjuk, például a tematikus bio- és organikus anyagpalettákat, valamint az ezekből kiindulva létrehozott kísérleti tárgyakat, kollekciókat. Emellett a 2022-es biodesign workshopok résztvevőinek munkái is kiállításra kerülnek.

A kiállításhoz tematikus tárlatvezetések, organikus tárgy- és bioanyagalkotó workshopok kapcsolódnak.

A kiállítás és programsorozat az Európai Szolidaritási Testület, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásaival valósulhat meg. A program a Budapest Design Week hivatalos eseménye.

 

KÖZÖS A KERT! // workshop és helyspecifikus installáció Módra Bettinával // CHILL GARDEN: NEW WAVE+
Workshop és installáció létrehozása: 2022. augusztus 18. 16-18 óráig

Módra Bettina 2019-ben szerzett MA diplomát a MOME textiltervező szakán. A textil mellett már jó ideje foglalkozik természetművészettel, mely területen leginkább helyspecifikus installációkat hoz létre egyénileg vagy más alkotótűrsakkal közösen. Fontosnak tartja a természetes anyagok használatát, az újrahasznosítást, a környezetvédelmet, mint a fenntartható élet és jövő alappilléreit. Szemléletét és művészetét is meghatározza az a gondolat, hogy a tudatos embernek feladata, hogy valamilyen módon reagáljon a körülötte zajló globális problémákra, legyen az figyelemfelkeltés, kísérletezés, vagy innovatív megoldások kidolgozása.

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény udvarán a Chill Garden keretében, közösségi alkotás révén megszülető munkája a 2021-ben elkészült Green Touch című installáció gondolati alapjaira épül. A “Közös a kert!”című esemény így a zöld környezet alapvető igényén kívül a közösségben létezés, a közös létrehozás örömét is magában hordozza. Az installáció előre csíráztatott magok segítségével szabadon alakítható a résztvevők által egy közösen kitalált ritmusban, ami az egyéni felelősségre hivatott rámutatni az élhetőbb és zöldebb jövő megformálására.

A natúr gyapjúréteg egy hordozó, ami kiemeli és láthatóvá teszi a mintázat alakulását, segítségével megfigyelhető a napról-napra történő változás, így folyamatművészeti alkotásnak is tekinthető. A növekedés ritmusa szerint a felület egyre vadabbá válik, a mintázat egyre kevésbé látható, a természet visszaveszi az irányítást. A kiállítás után sem válik a mű hulladékká, az installálás helyén hagyva a körülmények döntik el, mely részek élnek tovább, a többi alkotóelem pedig maradéktalanul lebomlik.

 

 

Chapter 1_GIRLZ // Szegal Hanna Lea fotókiállítása // CHILL GARDEN: NEW WAVE
2022. július 14. - augusztus 5.
Szegal Hanna Lea a 90-es évek közepén, 16 évesen kezdett el fotózni egy Praktica MTL 5B géppel
„Tinédzserkoromban a délutánjaim java részét a gördeszkapályán töltöttem. Egy alkalommal meglepően jól sikerült lencsevégre kapnom egy trükköt, így vette kezdetét a később szenvedéllyé váló fotográfia iránti érdeklődés. A „deszka” ekkor még erősen fiúk uralta terület volt, menőnek éreztem velük lógni, mégis, a pályán kívül is volt életem, ahol viszont a barátnőimmel töltöttem minden szabad percemet. Dokumentáltam szinte mindent és mindenkit, követtem a megérzéseimet és élveztem a kompozíciókat, a fotózásban csak a 36 filmkocka szabott határt.”
A Chapter 1_GIRLZ című pop-up kiállítás a jövőben bemutatásra kerülő MY DIARY című átfogó tárlat egy szelete. A kiállítás keretében Hanna életéből és – a 10 évet felölelő (1993-2003 között készült) – analóg fotóiból villantunk fel egy naplórészletet, melyek főszereplői ezúttal kizárólag lányok.
Megtekinthető: 2022. augusztus 5-ig a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény udvarán a múzeum nyitvatartási idejében.

Hasadék // CHILL GARDEN: NEW WAVE
2022. július 21.
Találkozz a film rendezőjével, Krasznahorkai Balázzsal, válassz a Fill the Winebox borkínálatából, és helyezkedj kényelembe: indul a második filmvetítés a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény hangulatos kertjében!
HASADÉK
(magyar filmdráma, 92 perc, 2021)
A Hasadék egy apa-fiú történet, a magashegyi tájakon játszódó dráma a balladák hangulatát idézi meg. Egy erdélyi származású magyar orvos az édesapja temetésére tér vissza Budapestről a Máramarosi-havasok hegyei közé, szülőfalujába. Hazatérése során találkozik a tizenhét éve nem látott kamasz fiával, s rövidre tervezett utazása végzetes fordulatot vesz.
Főszerepben: Babai Dénes, Molnár Levente

A film Krasznahorkai Balázs rendező első nagyjátékfilmje.


Folyamatos változásban: Nőnek lenni // CHILL GARDEN: NEW WAVE
2022. július 14.
Mit jelent nőnek lenni? Mi, nők mitől érezzük leginkább, hogy nők vagyunk? Hányféleképpen élhetjük meg női mivoltunkat, minőségünket, akár a konvenciókat, a (hagyományos) társadalmi és családi mintákat, vagy épp a magunk felé támasztott elvárásokat félretéve, újraírva?
A CHILL GARDEN: NEW WAVE soron következő eseménye keretében ezekre a kérdésekre keressük a választ egy beszélgetés keretében, melynek résztvevői olyan inspiráló nők lesznek, akik szakmailag vagy életstílusuk tekintetében sokszor a járatlan útra tévedve képesek időről időre megújulni – azaz folyamatos változásban lenni.
PROGRAM
19:00 // Folyamatos változásban: Nőnek lenni // beszélgetés Csepelyi Adrienn vezetésével 
20:15 // Borkóstoló Homoky Dorkával Gender // CHILL GARDEN: NEW WAVE
2022. július 7.
Számtalan disszertáció, akadémiai folyóirat cikk és blogposzt foglalkozik a gender, azaz a társadalmi nem, történetével, jelentőségével, meghatározásával, akár egy egész könyvet is megtölthetnénk elemzésekkel, kimutatásokkal, érvelésekkel és ellenérvelésekkel, azonban előadásunk célja nem az adatalapú információ megosztása.
Mi történik, ha kilépünk az akadémiai közegből és az egyszerű mindennapokban találjuk magunkat? Tényleg vehetjük úgy, hogy már lerágott csont a téma vagy vannak még rejtett rétegei? Mik a tapasztalások a kortárs magyar társadalomban, tényleg minden fekete-fehér?
Meghívott előadóink egy-egy rövid előadás keretein belül mutatják be, ők hogyan látják a kérdést, merre tartunk, mit érdemes megvizsgálnunk, majd pedig egy koncerttel zárjuk az estét.
Előadók
Szegedi Anita
Kanicsár Ádám András
LADY/BIRD

Legjobb tudomásom szerint // CHILL GARDEN: NEW WAVE
2022. június 30.
A K11 Labor és a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény bemutatja:
CHILL GARDEN: NEW WAVE 
Kortárs művészeti eseménysorozat egész nyáron, a múzeum kertjében! 
Legjobb tudomásom szerint 
filmvetítés és közönségtalálkozó
Találkozz a film két rendezőjével, Lőrincz Nándorral és Nagy Bálinttal, és helyezkedj kényelembe: indul az első filmvetítés a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény hangulatos kertjében! 
A FILMRŐL:
A történet főszereplője Nóra és Dénes, egy fiatal házaspár. Dénes feleségét egy éjszaka nemi erőszak éri. Az ellentmondásos tanúvallomások miatt és a bizonyítékok híján a rendőrség nem tud igazságot tenni az ügyben. A férj először felesége mellé áll, támogatja, személyesen próbál meg utánajárni, hogy pontosan mi is történt azon az éjszakán, a későbbiekben azonban az eset feldolgozása próbára teszi a kapcsolatukat. A pár különösen nehéz helyzetbe kerül, mert mindez épp egy örökbefogadási folyamat végén történik, és a történtek befolyásolják a döntés kimenetelét.
(magyar filmdráma, 123 perc, 2020)
Főszerepben: Hámori Gabriella, Bodolai Balázs


Mini pozsgáskert-ültető workshop
2022. június 27.
A városban élsz, de a zöld szemlélet a mindennapjaid része?
Mindig is érdekelt a kertészkedés, de még nem volt alkalmad kipróbálni az ültetést?
Szeretnéd sokáig életben tartani otthonod növényeit, pozsgásait?
Akkor indítsd nálunk a hónap utolsó hetét egy kis kreatív ültetéssel és elmélyült alkotással!
A RisoPlant saját gyártású, egyedi tervezésű betonkaspós növényeken kívül floráriumokat, mikrokerteket is épít. Ezek életkörülményei nem ideálisak egy üveggömbben, ezért Dávidék olyan réteges táptalajt alakítanak ki, ami elősegíti a kényelmes életet a növények számára. A különböző talajrétegek pedig nem csak hasznosak, hanem vizuálisan is jól mutatnak, otthonunk legnagyobb örömére.
A K11 LABOR szervezésében létrejött kiscsoportos műhelyfoglalkozás keretében ezúttal kedvezményes összegért olyanok is kipróbálhatják kreativitásukat, akik eddig nem tehették meg. A résztvevők Dávid segítségével egyedi minikertet készíthetnek üveggömbbe, pozsgás növények és dekorelemek felhasználásával. A workshop folyamán pedig a pozsgás növények fajtáit, igényeit és jellegzetességeit, valamint az egyedi rétegzési technika szerepét is megismerhetik az érdeklődők.


Hangtalanul is hangosan - akusztikai ökológia és hangtáj
2022. június 17.
Zenét hallgatunk a metrón, takarítás közben, tanulás mellé vagy csak úgy kikapcsolódásként. Telefonon, bakelitlemezen, számítógépen, hangszórón keresztül. De gondoltál már arra, hogy a hangok akkor is állandóan körbevesznek minket, ha éppen nem megszerkesztett dallamok kísérik a mindennapjainkat? Van hangja a gépelésnek, a villamos záródó ajtajainak, a szomszédból átszűrődő beszélgetés foszlányoknak, nem utolsó sorban a természetnek - és a listát folytathatnánk napestig.
Mi történik akkor, ha ezeket a “zajokat” valaki összegzi? Mit takar a hangtáj kifejezés és mire használhatjuk? Hogyan kapcsolódhatnak a körülöttünk létező hangrezgések a művészetek egyéb határterületeivel? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatunk előadóink tolmácsolásában.
Krasz Ádám hang és médiaművész. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen, a Zeneakadémián valamint a MOME és a hongkongi City University falai között végezte,jelenleg a MOME doktorandusza és művésztanára. Kutatási témája középpontjában a hangművészet dokumentarista felhasználási módjai, valamint az egyéb média és hagyományos művészetekkel és hangi tartalommal közösen történő installatív megoldások állnak.
Farkas - Kovách Réka Designkultúra szakos végzős hallgató. Szakdolgozatában Budapestet vizsgálja, mint hangtáj, az akusztikai ökológia szempontrendszerén keresztül. Jelenleg egy olyan hanginstalláción dolgozik, amelynek célja bemutatni azt, hogy a városunkra hogyan tekinthetünk izgalmas hangtájként.


"Akik a kertet gondozzák" – Zöld utak a kortárs művészetben
2022. június 14.
A beszélgetés alkalmával olyan művészek mesélnek aktuális projektjeikről, akik munkáikkal reflektálnak a környezeti változásokra, vagy a természeti környezethez fűződő viszonyunkat vizsgálják és szemléletükben, alkotótevékenységükben kiemelt szerepet kap a fenntarthatóság kérdésköre.
A “projektbemutató” beszélgetés célja megvilágítani azt, hogy milyen lehetősége, felelőssége és feladata lehet az (alkotó) egyénnek a társadalom természet iránti alázatának és tiszteletének visszaállításában, a természet és az abban élő ember kapcsolatának, egyensúlyi állapotának jobbításában.

A résztvevők munkáinak bemutatásával szeretnénk felvillantani, hogy miképpen képes a kortárs művészet vizuális eszközeinek és csatornáinak segítségével a természetes ökoszisztémák megőrzésének fontosságára irányítani a figyelmet.
A beszélgetés résztvevői:
Bányász Anna
Mátyási Péter
Módra Bettina
Dávid Zita
A beszélgetés moderátora: MEGGYESHÁZI Éda kurátor, aki a közelmúltban Ami a miénk lesz címmel rendezett csoportos kiállítást kortárs művészek részvételével, mely azt vizsgálta, hogyan értelmezhető a fenntarthatóság kérdésköre a 21. században.


Zine-készítő workshop Bella Tamarával
2022. június 11.
Azt sem tudod mi fán terem a zine, de egy gyors Google-keresés után izgalmasnak tűnik? Már ismerkedtél a műfajjal 1-2 vásáron, de még nem ástad bele magad a készítés rejtelmeibe? Netalántán már alkottál is ilyen típusú kiadványt, de már egy ideje kedvet érzel magadban, hogy újra nekiállj? Workshopunkon az ötletelés fázisától egészen a megvalósításig jutunk, hogy szombat este már saját zine-eddel menőzhess!
A K11 LABOR aktuális tematikája a bioart, a természet és a művészetek kapcsolata, így eseményünkön is kulcsfontosságú szerepet kap a minket körülvevő élő környezet. Hogy könnyebben menjen a brainstorming, gondolatébresztőként megosztunk majd veletek egy pár fontos koncepciót,de természetesen lehetőségetek lesz arra is, hogy ezektől teljesen mértékben elvonatkoztassatok.
A workshopot Bella Tamara, a MOME Animáció szakos hallgatója tartja. Tamara Hollandiában illusztrációt tanult egy fél évig, és lehetősége nyílt, hogy kifejezetten kiadványokkal és zinekkel foglalkozzon. Februárban elindította a MOME-n a ZINE klubot, ahol közösségben rajzolnak és készítenek szabadon kiadványokat.


Növényképszövő workshop Fülöp Tündével
2022. június 2.
Fülöp Tünde öltözék- és szövöttanyag tervező szakon végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Mesterszakos tanulmányai alatt már kifejezetten a szövésre fókuszált és ez vált elsődleges vizuális kifejezőeszközévé. 2021-ben megszerezte a design-és vizuális művészet tanári diplomát is, majd még abban az évben el is kezdett textilműves tanárként dolgozni.
Szeret különféle alapanyagokkal kísérletezni a szövésen belül, így merült fel benne az a gondolat, hogy miért is ne használhatna növényeket erre a célra.
A workshop alkalmával Tünde segítségével a résztvevők megtanulhatják a szövés alapját és metódusát. Kezeik között pedig egy olyan alapanyaggal dolgozhatnak, mely környezetbarát és velük együtt él, szövés közben pedig műalkotássá formálódik.


Kombucha bioanyag workshop // SzimbioLab
2022. május 21.
A kombucha biobőr egy olyan organikus alapanyag, amely baktériumok és élesztőgombák szimbiózisából készül növesztés által. A bakteriális cellulóz (SCOBY) egy nanocellulóz, amely egy speciális fermentációs folyamat melléktermékeként jön létre és számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, mint például a nagy szakítószilárdság, a finom molekulaszerkezet és a sokrétű anyagminőség alakíthatóságának képessége. Ez a teljesen organikusan növeszthető anyag alacsony energiaigénnyel viszonylag gyorsan előállítható más textilipari alternatívákkal szemben. A workshop bevezető részében feltérképezzük a kombucha jelenlegi felhasználási lehetőségeit, növesztési és készítési folyamatát, az anyag színezési, mintázási potenciálját. Beszélgetünk a biodesign metódusokról majd a különböző anyagmintákat ismerheted meg. Az esemény második felében következik a saját anyagminták növesztésének elindítása. A workshop zárásaként kötetlen konzultációra biztosítunk lehetőséget.
A workshopot a Szimbio Lab társalapítója Kis-Baraksó Alexandra tartja. Szandra fenntartható szemléletben alkotó terméktervező mérnök, a Manera Studio alapítója, jelenleg az MMA művészeti ösztöndíjasa, az Óbudai Egyetem Terméktervező Intézetének óraadó oktatója. A legfontosabbnak a tárgyalkotásban a kritikai megközelítéseket, a felfedezést és a kíváncsi természetet tartja, na meg persze az együttgondolkodást.
 

Manage [It] Yourself
2022. május 12. 
A Manage [It] Yourself a MOME Design- és Művészetmenedzsment MA képzésének hallgatói által szervezett tematikus rendezvénysorozata. A név egy, a művészeti szférában aktuálisan felfedezhető jelenségre utal: az eddig önmenedzselést végző hazai designerek felől egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy egy olyan szakemberrel dolgozzanak együtt, aki biztosítja számukra a jól szervezett, finanszírozható működést. Minden program új tematikával jelentkezik, amelyek célja, hogy a menedzsmentben rejlő lehetőségeket többféle szempont alapján tárja fel.
A beszélgetés alkalmával a fenntarthatóság témáját járjuk körbe. Vendégeink ezúttal saját vállalkozásaikról, tapasztalataikról, projektjeikről fognak előadást tartani.
Ezt követően a már megszokott módon kerekasztal beszélgetésre kerül sor, ahol többek között előadóink jövőbeli terveiről ,fenntartható brandek menedzseléséről is szót ejtünk majd.
A beszélgetés moderátora:
Vékony Anna elsőéves MOME DMM hallgató
Beszélgetőpartnereink:
-Jakabfi-Kovács Boglárka | Rendszerszemléletű design az éghajlatváltozás korában
-Korn Anita | RuhaStory
-Tóth Ádám | Malom Projekt
-Vecsei Kinga Réta | Secondland


Inverted Nature // ÚJHÁZI Adrienn kiállítása
2022. május 9-31. 
Újházi Adrienn az Újvidéki Művészeti Akadémia festő szakán diplomázott 2018-ban, mesterdiplomáját ugyanitt szerezte 2020-ban. Számos egyéni és csoportos kiállításon, művésztelepen mutatkozott be otthon és külföldön egyaránt. Munkái – részben gyermekkori személyes tapasztalatoknak köszönhetően – a természet és a környezet organikusságát veszik alapul.
Másodéves hallgatóként találkozott először a BioArt fogalmával. Ennek hatására kezdett el organikus anyagokkal – úgymint búzacsíra, kenderkóc, különféle magok, humusz, viasz, kurkuma vagy paprika – foglalkozni és kísérletezni. Műterme szép lassan laboratóriummá alakult, ahol szerves anyagokból készülő műtárgyak születnek – sokszor akár hónapok, évek leforgása alatt. Sokáig kutatta, milyen természetes anyaggal helyettesíthetné a vásznat, így talált rá a scobyra, a kombucha gomba fermentációja folyamán létrejövő cellulózra.
Művészetét meghatározza a természet tisztelete, az ember és a természet viszonyának vizsgálata. Fontos számára a fenntarthatóság és az újrahasznosítás, a növényvilág érzékeny figyelemmel kísérése, a növényekkel való kísérletezés nyomán pedig újszerű esztétikai megoldásokat hív életre. A most nyíló „Inverted Nature” címre keresztelt önálló tárlatán élő anyagokon, installációkon és digitális printeken keresztül nyerhetünk bepillantást komplex biológiai és alkotói folyamatokba.


Meet the Artist: OLAJOS Ilka // beszélgetés a művésszel Panel című kiállításáról
2022. április 28.
"Voltaképp tehát teljesen lényegtelen, hogy a képek hol és pontosan mikor is készültek – Olajos Ilka olyan képeket tár elénk, ahol a nagybetűs Panel mint fogalom, mint létezési forma jelenik meg, annak minden szépségével és együgyűségével, vagyis nagyon is sajátos esztétikájával, amihez földrajzi helyzettől függetlenül bárki kapcsolódni tud. Bármennyire is ismerős számunkra ez a miliő (vagy még inkább: az érzés, amit a kiállított fotók keltenek bennünk), örömmel feledkezünk bele a hóban árválkodó kosárlabdapalánk, a lépcsőház bejárata mellé kitett, szebb napokat is látott heverő vagy épp összetekert árnyékoló nádszövet látványába."
(Forrás: https://hypeandhyper.com/olajos-ilka-panel/)
Szeretettel várunk titeket április 28-án este a K11 LABORba Olajos Ilka fotográfus Panel című kiállításának a finisszázsára, melynek alkalmával egy interaktív tárlatvezetéssel és kötetlen beszélgetéssel készülünk.
A kiállítás a Budapest FotóFesztivál 2022 hivatalos programjának része. 
 

MOME Fair Tavasz
2022. április 22. 
A nagysikerű karácsonyi fair után, ismét szeretettel várunk mindenkit a momés diákok vásárára, ahol több mint 60 tervezőszakos hallgató termékei közül válogathattok: lesznek printek, ékszerek, kerámiák, kiegészítők, ruhák és még megannyi egyedi apróság.
Ha nem a vásárlás motivál, csak kíváncsi vagy min dolgoznak évközben a momésok, gyere el, nézz körül, beszélgess!Lesz finom kézműves sör, és a vásárlásokhoz tombolaszelvény is jár! A kisorsolt ajándék csomagokat a vásáron résztvevő tervezők alkotásaiból állítjuk össze.
A vásár ideje alatt, az emeleten workshopokon vehettek részt!
14.30-16.30 között a Cókmók márkával közösen kerámiafestésre lesz lehetőség.
17.00-19.00 között pedig a PINKPONILO kreatív műhellyel biopamutból arctisztító korongokat készíthettek.


Krespel tanácsos házak // au workshop
2022. április 14. 
Az Architecture Uncomfortable Workshop csapata - Ghyczy Dénes Emil és Szederkényi Lukács - az építészeti alkotás folyamatában hisznek, az ember és a környezet közti egyensúlyt keresik az építészetben. Fontos számukra, hogy megértsék és újragondolják a kortárs népi építészetet, valamint vizsgálják, hogy az ember kényelmi állapota hogyan viszonyul valódi igényeihez és szükségleteihez.
Az AUW tagjai vezette workshopon gyertya házakat készítünk gipszből, melyekhez az építéssel párhuzamosan méhviasz gyertyákat is mártunk.

A közös alkotómunka egy beszélgetéssel indul egy E.T.A. Hoffmann Krespel tanácsos című novellájából felolvasott részlet nyomán, érintve az építészeti tervezés és az építés viszonyának kérdését.


Panel // OLAJOS Ilka fotókiállítása
2022. április 8-28.

A szocialista realizmus sok más közép- és kelet-európai országhoz hasonlóan Lengyelországban is megkerülhetetlen volt: Łódź városképébe is beépült az ideologikus építészeti stílus. A modernizmus és konstruktivizmus jegyében született lakótelepek a nem megfelelő módon kialakított terek ellenére ma nosztalgikus, szerethető „világgá” szelídültek a szemünkben. Olajos Ilka képein olyan egzotikus, nosztalgikus látvány tárul elénk, ahol a részletekben az iparváros múltja, a II. világháború okozta károk is megmutatkoznak.
Megnyitó: 2022. április 8. 19:00
Köszöntőt mond: Somosi Rita, a BPF kurátora
A kiállítást megnyitja: Pleskovics Viola, az Építészfórum szerkesztője
A kiállítás április április 28-ig, minden hétköznap 10-18 óra között látogatható.
Helyszín: K11 LABOR, 1075 Budapest, Király utca 11.
A kiállítás a Budapest FotóFesztivál 2022 hivatalos programjának része.

Animáció és épített környezet // Filmvetítés és beszélgetés
2022. március 30.
 
A színpadi díszlettervezés és a film set-design jelentőségét senkinek nem kell bemutatni, de lényegesen kevesebb szó esik arról, hogy az animációs filmek tekintetében is milyen fontos szerepet játszhat az épített környezet.
Eseményünk első órájában 6db olyan, számos díjjal is jutalmazott filmet vetítünk le, melyek vizualitásában, történetvezetésében szerves részt képeznek a minket körülvevő épületek. Ezt követően az alkotók osztják meg saját tapasztalataikat a témában.
Levetített filmek: 
Ászity Boglárka: Alvások (2019, 6’57’’)
Balogh Fábián: Our House (2018, 9'20)
Darabos Éva: Pá kis panelom! (2019, 8’42’’)
Felvidéki Miklós: Gorgon (2016, 8’00)
Natália Azevedo Adrade : Tövisek és Szálkák (2019, 9’45’’)
Szénási Marcell: Zűrös környék (2017. 9’07”)

Építészeti örökségünk - kortárs megoldások // kerekasztalbeszélgetés 
2022. március 16. 

Corvin áruház, Heinrich udvar, Citadella - mindennapjaink részét képező épületek, melyek (egyelőre) mégis üresen állnak, miközben állapotuk tovább romlik. Három példa a legismertebbek közül - és ez még csak a jéghegy csúcsa: a város számos pontján találhatunk elhagyatott objektumokat, melyek hasznosítása hozzájárulhatna a városkép alakításához és a lakók várostapasztalásának javításához.

A probléma globális, aktualitását mi sem igazolhatná jobban, mint hogy a 2021-es Építészeti Biennálé Magyar Pavilonjának Othernity projektje pontosan erre kínált konceptuális megoldásokat.
Hogyan tanulhatunk meg együttélni a minket körülvevő épített környezettel? Milyen alternatívák lehetnek egy-egy város építészeti örökségének megőrzésére? Mik a szükséges feltételek egy hasonló rekonstrukciós tervezethez? Mit tehetünk civilként és hol kapcsolódnak be az urbanisták? Beszélgetésünkön a téma szakértői a jelenség megvitatásán túl lehetséges megoldásokat is számba vesznek.
A beszélgetés résztvevői:
Szakál Andrea, a MOME Doktori Iskolájának hallgatója
Molnár Szabolcs, a Paradigma Ariadné Építész Stúdió tagja, az Othernity projekt egyik kurátora
Polyák Levente, urbanista, kutató, a KÉK munkatársa
A beszélgetést moderálja: Hulesch Máté, az Építészfórum munkatársa

OTT // Sibitka Anna kiállítása
2022. március 14 - 2022. április 4. 

A Sibitka festményein megjelenő vidéki Kádár-kockák meghatározó jellemzője a homlokzat és az előkert kialakítása, amely egy korszak építészeti hagyományán túl, sematikus jellege mellett lakója identitását is kifejezi. Ha beljebb megyünk, megismerhetjük a tulajdonos belsőbb érzéseit, vágyait is. Ez olyan, mint amikor egy emberhez közelebb kerülünk, és a belső, akár álcázott tulajdonságait is megtapasztalhatjuk.

Az otthon mindenképp egy intim tér, ahova beengedni valakit felér egy önvallomással. Sibitka művein a Kádár-kockák legbelső tereihez, a fürdőszobákhoz is közelebb kerülünk, amelyek az ott élők számára a rutin és az elvonulás pillanatainban egyaránt helyszínül szolgálnak. Ezekben a terekben gyakran ablak sincs a külvilág felé, csupán egy ajtó a család közösségi tereiként szolgáló szobához és konyhához, azokon keresztül pedig az udvar irányába. A fürdőszoba funkcionalitása miatt talán a legkevesebb figyelmet kapó tér, sokaknak azonban az elvonulás és a pillanatnyi magány helyszíne.

Tabula rasa? A papír mint hordozó // Workshop és tárlatvezetés Herbert Anikóval
2022. január 29. 

Herbert Anikó aka Haniko művészetében jelentős szerepet tölt be a papír: mint hordozó, mint a képalkotásnak végtelen lehetőséget biztosító felület. Alkotófolyamatában gyakori jelenség, hogy egy-egy projektjét, munkáját általa felkért szerzők versei, írásai egészítik ki. Így a kép és szöveg – melyeknek együttes hordozója a papír – szerves egységet alkot, hiszen a versek mindig többletjelentést adnak a képeihez.

“8 felhő emel” című sorozatának újrahasznosított papírképei Tóth Kinga és Tóth Réka Ágnes költőkkel kollaborációban születtek meg. Anikó egy személyes tárlatvezetést tart ahol többek között arról is mesél legújabb munkái kapcsán, hogy mit jelent számára a papír, milyen lehetőségek, rétegek, tartalmak rejlenek ebben az egyszerű, mégis izgalmas anyagban. A rövid tárlatvezetést workshop követi, ahol minden résztvevő megalkothatja saját, egyedi papírkollázsát. Haniko low waste szemléletének jegyében újrahasznosított képeinek papírsablonjai, valamint maradék- és hulladékanyagok felhasználásával készíthetitek el kollázsaitokat.

8 felhő emel // Herbert Aniko aka Haniko kiállítása 
2022. január 13 - 2022. február 8. 

Herbert Anikó vizuális művésznek az őszi “Nubes” kiállítás folytatásaként most januárban nyílik “8 felhő emel” címmel újabb egyéni kiállítása. A kiállítás címét az első japán versként emlegetett szöveg inspirálta - Haniko így tesz rá ismét bátor kísérletet, hogy a kelet-ázsiai kultúrák sokféle, gazdag vizuális kódjából merítve hozzon létre valami szelíden, mégis radikálisan sajátot, hol pasztell foltokkal, hol hulladékanyagokból, egyszerre artikulálva a csöndet és a csöndben tévelygés kínját és boldogságát. Más szóval az egyetlen útét, ami végül is visszavezethet minket saját belső tereinkbe.