Nagy Iza: Metil-jazmonát

2023. január 13. - 13.
Nagy Iza: Metil-jazmonát
2023. január 13. – február 3.
Megnyitó: 2023. január 13. 19:00
A kiállítást megnyitja: Schneider Ákos, esztéta, design szakíró
~~~~~~~~~~~~~~~~
Metil-jazmonát: hormon, amelyet a sérülést szenvedett növény kezd termelni, ezzel jelezve a többi növénynek, hogy veszély közeledik.
Nagy Iza önálló kiállításában kísérletet tesz arra, hogy új perspektívát kínáljon fel az ember és a természet viszonyrendszerében. Alaptézise, hogy a sokaknál szorongást is kiváltó ökokrízist az emberközpontúság meghaladásával orvosolhatjuk. A tárlat egy olyan állapotot vagy kort feltételez, melyben a biotechnológia és az orvostudomány szabadon teremthet kimérákat és olyan élőlényeket, amelyek nálunk sikeresebben küzdenek meg az antropocén viszontagságaival. Mi történik, ha a Turritopsis dohrnii nevű, biológiai halhatatlan medúzafajt az emberrel keresztezzük, vagy ha a növények biológiai mechanizmusaival, sajátos tér-, idő- vagy veszélyérzékelésükkel más élőlényeket ruházunk fel?
Nagy Iza az emberi létforma metamorfózisának kutatása közben egy hibrid valóságot teremt, melyben visszakapcsolódhatunk a természethez és sikerrel vehetjük az ökológiai rendszerünk összeomlásával járó akadályokat is. Szintetikus és organikus anyagok ötvözésével spekulatív szerveket hoz létre, amelyek az állat- és növényvilág mechanizmusaiból és formáiból eredeztetett, új érzékszervekként is funkcionálhatnak. Az organikus világ különböző komponenseiből olyan létállapotok születnek, melyeket eddig a modern emberkép sterilitásán kívül értelmeztünk, és amelyek éppen ezért egyidejűleg válthatnak ki csodálatot és viszolygást. A spekulatív poszthumanizmus alapelképzelése, hogy a jövőben létrejöhetnek olyan poszthumán entitások, amelyek az emberi léptéket és intelligenciát képesek meghaladni. A spekulatív design és a fotográfia eszköztárának segítségével készült munkák ezekkel a lehetséges entitásokkal ismertetnek meg minket.

A kiállítás megtekinthető 2023. február 3-ig nyitvatartási időben.