Grinberg Daniella: Terepmunka a Laboratóriumban

2023. április 18. - május 04.
GRINBERG DANIELLA: TEREPMUNKA A LABORATÓRIUMBAN

Megnyitó: április 18. 18:00
A kiállítást megnyitja: Richard Usher, a MOME Fotográfia szak oktatója, fotóművész
Zenei performansz: Bácsi Barnabás

Kurátor: Viski Noémi
Grafika: Kas Franci

Grinberg Daniella önálló kiállításában olyan rejtett konfliktusok feltérképezésére tesz kísérletet, melyek az ember és nem emberi entitások között létrejövő kapcsolódást jelzik. Folyamatban lévő, alakuló munkái egy nagyobb kutatás részét képezik, és erősen építenek a francia filozófus és antropológus, Bruno Latour gondolataira, köztük a tudományos tények konstruáltságát tematizáló 1979-es Laboratory Life c. tanulmányra, valamint az emberi és nem emberi cselekvők kapcsolatáról szóló cselekvőhálózat-elméletre.
Grinberg Daniella aktuális „művészeti terepmunkájának” helyszínei mindazok a terek, ahol az ember mesterséges beavatkozásai és a természet organikusan kialakult szabályrendszerei abszurd módon konfrontálódhatnak. Ilyen például a gombafarm, a méhészet, a kisállat-kereskedés vagy a pálmaház, ahol a művész az antropológusok módszereivel, résztvevő megfigyelőként gyűjt terepmintát, ír jegyzeteket, rögzít pillanatokat. Feljegyzéseit vállaltan intuitívan készíti, ezzel is ellenpontozza az objektivitás mítoszát. Vizuális dokumentációi, esszéi és talált tárgyai kizökkentenek az emberi szemszögből, a nem-humán aktorok nézőpontjába helyeznek minket. A terepmunka során tapasztalt multiszenzoriális hatások visszaidézése és a nem emberi cselekvők – jelen esetben az állatok, növények, tárgyak – perspektívájának bemutatása segít abban, hogy dekonstruáljuk a világról alkotott képünket, és újraértelmezzük a „tudás” jelentését.
A kiállítás a Budapest FotóFesztivál 2023 hivatalos programjának része.
A kiállítás megtekinthető: 2023. 04. 19. – 2023. 05. 04.
Nyitvatartás:
K: 10-18
Sze: 15:30-19
Csüt: 12-18
//////////////ENG//////////////
DANIELLA GRINBERG: FIELDWORK IN THE LABORATORY
Opening: 18 April, 6 PM
Opening speech by: Richard Usher, artist and teacher at MOME Photography
Music performance by Barnabás Bácsi
Curator: Noémi Viski
Graphic design: Franci Kas
In her solo show, Daniella Grinberg unveils the interconnectedness of things and shows us hidden conflicts between human and non-human entities. Her presented work is part of a large-scale research project which is highly influenced by the theories of the French philosopher and anthropologist, Bruno Latour, including his study 'Laboratory Life' from 1979, which explores the construction of scientific facts, and the actor-network theory which discusses the relationship between human and non-human actors.
The locations of Grinberg's current artistic fieldwork are spaces where human interventions and the wildness of nature can confront in an absurd way. Examples include the mushroom farm, the apiary, the pet shop or the palm house – places where the artist works almost like an anthropologist, collecting field samples, taking notes, and capturing moments as a participating observer. She intentionally creates her notes intuitively, thus countering the myth of objectivity. The visual documentation, essays, and found objects displace us from the human point of view and show us the perspective of non-human actors. By recalling the multi-sensory effects experienced during fieldwork and highlighting the position of non-human actors – in this case, animals, plants, and objects – the exhibition helps us deconstruct our image of the world and reinterpret what "knowledge" means.
The show is a part of the official program of Budapest Photo Festival 2023.
The exhibition runs through 4 May.
Opening hours:
Tuesday: 10-18
Wednesday: 15:30-19
Thursday: 12-18