Bóka Krisztina: Hazafelé

2024. március 26. (18:00)
Bóka Krisztina: Hazafelé
Megnyitó: 2024. március 26. 18:00
A kiállítást megnyitja: Cselőtei Boglárka, építészeti és kulturális újságíró

2024. március 27. – május 2.

Bóka Krisztina egyéni kiállításán az otthon, az útkeresés és az átmenetiség fogalmait vizsgálja. Bemutatott munkáinak fő kérdései, hogy mit jelent az otthon, hol található meg, és ha nem ideális, akkor milyen alternatív formában teremtődhet meg. A kiállításon a bent és a kint váltakozó viszonyán, illetve az átmeneti lakóterek illékonyságát kifejező törékeny vagy áttetsző anyagokból készült műveken keresztül ismerjük meg a művész korábbi otthon-percepcióit.
Bóka a tanulmányai és szakmai érdeklődése miatt középiskolás korától különböző lakóhelyek között ingázik. Habár a költözés ily módon minden esetben saját döntéséből fakadt, az átmeneti állapot következményei rá is hasonlóképpen hatással vannak, mint az otthonukat szociális okokból elhagyni kényszerülőkre. Mit tehetünk, ha a nyugalommal, állandósággal és személyreszabhatósággal azonosított „otthon” fogalom nem valósulhat meg, mert tudjuk, tartózkodásunk csak időszakos? Hogyan hat egy fiatal felnőtt identitására az évekig tartó átmeneti lét?
A tárgyakhoz és terekhez való kötődés egyik alapja a tulajdonlás, Bóka is ezt választja megküzdési stratégiaként. A művész lenyomatokon keresztül veszi birtokba átmeneti lakóhelyeit: fotói egykori otthonainak ablakait örökítik meg, míg utcalenyomatokból építkező installációjával az idegen terekhez való kötődésre és emlékőrzésre tesz kísérletet.

Kurátor: Viski Noémi

A kiállítás megtekinthető 2024. május 2-ig nyitvatartási időben.

Nyitvatartás:
Kedd 10-18, Szerda 15.30-19, Csütörtök 12-18
____
A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója szervezésében 2024-ben is megvalósul az Átlátás című kiállítássorozat, amely lehetőséget és támogatást biztosít a Stúdió pályakezdő tagjainak a bemutatkozásra. Az FFS egy belsős pályázat keretein belül hirdette meg a kiállítási lehetőséget a Stúdió tagjai között. A zsűri felkért tagjai a projektet befogadó galériák képviselői voltak: Viski Noémi, kurátor (K11 Labor), Mucsi Emese, kurátor (Capa Központ), Fekete Viktória, manager (Inda Galéria), Török Tünde, kurátor (Mymuseum), Cserna Endre, az FKSE Galéria és az Eidolon Center for Everyday Photography képviselője és Legát Franciska az FFS titkára. A zsűrizést követően öt alkotó került kiválasztásra, akik kurátoraikkal és a galeristákkal való szoros együttműködés során megvalósíthatják elképzeléseiket az „Átlátás 4” kiállítássorozat részeként.


EN:

Krisztina Bóka: Homeward
Opening: 26 March 2024, 6 PM

Opening speech by Boglárka Cselőtei, architecture and cultural journalist
27 March – 2 May, 2024

In her solo exhibition, Krisztina Bóka explores the concept of finding home in temporary living conditions. The main questions of her works are what home means, and if it is not ideal, in what alternative form it can be created. Through artworks made from fragile or translucent materials that express the ephemeral nature of transitional living spaces, the exhibition reveals the artist's previous perceptions of home.
Bóka's studies and professional interests have led her to move between different residences since she was in high school. Although each move was a result of her own decision, the consequences of this transition affect her similarly to those who are forced to leave their homes for social reasons. What can we do if the concept of 'home', identified with calm, stability, and personalisation, cannot be realised because we know that our stay is only temporary? How do these transitional years affect the identity of a young adult?
Ownership is one way of being attached to objects and spaces; Bóka chooses this as a coping mechanism. Through imprints, the artist takes possession of her temporary residences: her photographs capture the windows of her former homes, while the plaster installation resembling a street attempts to establish a connection to unfamiliar spaces and engages in memory preservation.

Curator: Noémi Viski

Opening hours:
Tuesday 10-18, Wednesday 15.30-19, Thursday 12-18
____

The exhibition series 'Overview', organized by the Studio of Young Photographers will take place again in 2024, providing opportunities and support for emerging photographers to showcase their work. Within the framework of an internal competition, the FFS announced the exhibition opportunity among its members. The invited jury members were representatives of the galleries hosting the project: Noémi Viski (curator, K11 Labor), Emese Mucsi (curator, Robert Capa Contemporary Photography Center ), Viktória Fekete (Inda Gallery), Tünde Török (Mymuseum), Endre Cserna (FKSE and Eidolon Center for Everyday Photography), and Franciska Legát, the secretary of FFS. Following the jury's selection process, five artists were chosen, who will collaborate with their curators and gallery representatives to realize their ideas as part of the 'Overview 4' exhibition series.